[1]
, . 2005. Els Professors invitats aquests darrers anys. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 139–140.