[1]
Moli Frigola, M. 2005. La Ciutat escolar Prat de la Riba. Cinquanta anys de l’oblidada utopia somniadora de Ricard Giralt Casadesús. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 109–119.