[1]
Larrosa, M. 2005. De l’urbanisme a l’administració local del territori. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 71–89.