[1]
Garcia Ramon, M.D. 2005. Influències estrangeres i innovació metodològica en la geografia espanyola, 1940-1985: El paper de la geografia catalana. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 47–58.