[1]
Garcia i Balaguer, E. 2005. Distribució dels esdeveniments culturals a Catalunya l’any 1985. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 23–46.