[1]
Casassas i Simó, L. 2005. De la bibliografia més recent de Josep Iglésies. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 15–22.