[1]
Casassas i Simó, L. 2005. Pòrtic. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 5–9.