[1]
Jaumot i Bisbal, M. 2005. Notes diverses : Els Senders de gran recorregut. El projecte G. R. 11 Pirinenc. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 7-8 (Apr. 2005), 157–162.