[1]
Núñez Jiménez, A. 2005. De la Conferència Regional sobre Països Mediterranis : Estat actual de la geografia a Cuba. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 7-8 (Apr. 2005), 149–152.