[1]
, . 2005. Recull en recordança de Josep Iglésies i Fort. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 10-11 (Apr. 2005), 155.