[1]
, . 2005. Dels actes de la Casa de Caritat. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 10-11 (Apr. 2005), 181–184.