[1]
Majoral i Moliné, R. 2005. Primer col·loqui Catalano-Magiar sobre planejament regional i urbà : (Barcelona 31 de març - 5 d’abril de 1987). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 10-11 (Apr. 2005), 177–179.