[1]
, . 2005. Manuel Larrosa a la Societat Catalana de Geografia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 10-11 (Apr. 2005), 171–172.