[1]
, . 2005. Eleanor Koffman a Barcelona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 10-11 (Apr. 2005), 169.