[1]
, . 2005. Recull en recordança de Lluís Solé i Sabarís. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 5 (Apr. 2005), 17.