[1]
Casassas i Simó, L. 2005. Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a la regió de Barcelona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 4 (Apr. 2005), 117–128.