[1]
, . 2005. I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 4 (Apr. 2005), 193–194.