[1]
Casassas i Simó, L. 2005. Ara fa justament cinc anys. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 4 (Apr. 2005), 77–79.