[1]
Martín Vide, X. 2005. A Lluís Solé Sabarís. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 4 (Apr. 2005), 53.