[1]
Mendizàbal i Riera, E. 2005. Reflexions sobre l’aportació de Lluís Solé i Sabarís al debat de la divisió territorial de Catalunya. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 4 (Apr. 2005), 47–50.