[1]
Sabiron i Herrero, B. 2005. Del meu record. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 4 (Apr. 2005), 41.