[1]
Montagné Villette, S. 2005. A propos de la localisation des industries de l’habillament. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 3 (Apr. 2005), 51–60.