[1]
, . 2005. Programa de la III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils : El paper de les matèries primeres en la localització de la indústria tèxtil. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 3 (Apr. 2005), 127–129.