[1]
Straszewicz, L. 2005. Introduction. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 3 (Apr. 2005), 9–11.