[1]
Saff, G. and Casellas, A. 2023. Un paisatge neoliberal i desigual: els desafiaments i les estratègies dels departaments de geografia dins del sistema educatiu dels Estats Units. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 96 (Dec. 2023), 131–152.