[1]
Mendizàbal, E. 2023. De la passió i dels perills de comprar i vendre llibres a Barcelona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 96 (Dec. 2023), 67–106.