[1]
Cirera-Castellà, C. 2023. "M’he fet meus els carrers". La percepció de les dones respecte l’espai públic del barri Antic de Manresa. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 95 (Jun. 2023), 7–34.