[1]
Quintero Castro, N. 2022. La Xarxa de Biblioteques Rurals de Cajamarca (Perú): un estudi de cas de Geografia cultural. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 94 (Dec. 2022), 83–110. DOI:https://doi.org/10.2436/20.3002.01.228.