[1]
Folch, D. 2022. La Xina d’Eduard Toda. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 94 (Dec. 2022), 33–58. DOI:https://doi.org/10.2436/20.3002.01.226.