[1]
Paül, V. and Alberich, J. 2022. Més enllà del 92: una nota dels editors. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 93 (Jun. 2022), 5–8.