[1]
Giménez-Capdevila, R. 2021. Acta de l’Assemblea General Ordinària anual de la Societat Catalana de Geografia, 7 d’octubre del 2020. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 90 (Jan. 2021), 273–282.