[1]
González Reverté, F. 2019. La producció d’esdeveniments a les ciutats com a estratègia per al desenvolupament local i urbà. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 87 (Nov. 2019), 35–48.