[1]
Vallverdú-Borràs, M. 2018. Aurora Bertrana: la imatge en el mirall. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 85 (Jul. 2018), 169–176.