[1]
Panareda, J.M. and Boccio, M. 2018. Dinàmica de l’aqüífer, canvis d’ús i de percepció: el curs mitjà de la Tordera (Sistema Mediterrani Català). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 277–289.