[1]
Boccio, M. 2018. El nom de les plantes en l’escriptura jeroglífica de l’antic Egipte. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 265–275.