[1]
Bullón Mata, T. 2018. La muntanya al costat d’una gran ciutat. Inici l’excursionisme i transformació del paisatge a la vall de la Fuenfría de la Serra de Guadarrama. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 251–264.