[1]
Mendizàbal i Riera, E. 2018. Els boscos, el bosc, els arbres i l’arbre vistos des de les geohumanitats. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 231–249.