[1]
Tort-Donada, J. 2018. Una manera d’interrogar el món. Apunts per a una lectura geogràfica de Stefan Zweig. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 219–229.