[1]
Andreu-Lara, C., Ojeda-Rivera, J.F., Villa Díaz, Águeda and Villa Díaz, J. 2018. El transcurs de l’aigua. Diàleg humanista davant els paisatges dels aiguamolls del Guadalquivir. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 201–218.