[1]
Mollá Ruiz-Gómez, M. 2018. El paper dels naturalistes en la difusió de la geografia: Lucas Fernández Navarro i la seva visió de la Serra de Guadarrama. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 189–199.