[1]
Viana Suberviola, E. and Fernández Salinas, V. 2018. Referents geopolítics de la situació legal de la comunitat LGBTI. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Jan. 2018), 161–177.