[1]
A. Marston, S., Hawkins, H. and Straughan, E. 2018. Encontres glacials: una geopolítica feminista sobre el canvi climàtic. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 69–96.