[1]
Cerarols, R. and Luna, T. 2018. Geohumanitats. El paper de la cultura creativa en la intersecció entre la geografia i les humanitats. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 84 (Feb. 2018), 19–34.