[1]
Oliveras i Samitier, J. 2017. Joan Palau Vera, pedagog i geògraf (1875-1919). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 83 (Jul. 2017), 235–239.