[1]
Paül, V. 2017. El paisatge en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos: algunes lectures interpretatives. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 83 (Jul. 2017), 137–171.