[1]
Parella, M. 2017. Anna Borbonet i Macià (1935-2016). Toponomista de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per Miquel Parella. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 82 (Dec. 2017), 249–250.