[1]
Galcerán Vila, M. 2015. La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 79 (Jun. 2015), 217–234.