[1]
Nadal, F. 2014. Jesús Burgueño; M. Mercè grAs (2014). Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). Barcelona: institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Departament de Governació i Relacions Institucionals; Rafael Dalmau Editor. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 78 (Dec. 2014), 165–174.