[1]
Trepat i Deltell, E. 2014. Ignasi Aldomà [ed.] (2013). L’aigua, patrimoni de la Catalunya seca. Passat i present en l’entorn de Torrebesses Lleida: Ajuntament de Torrebesses; Pagès Editors, 175 p. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 78 (Dec. 2014), 165–174.