[1]
Nel·lo, O. and Renyer Alimbau, J. 2014. Realitats metropolitanes i governs locals. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 78 (Dec. 2014), 69–98.